Tjenester

Mogi Consulting hjelper din virksomhet med økt lønnsomhet og smart kundevekst gjennom å øke kundetilgangen og redusere kundeavgangen. Vår spisskompetanse ligger i å identifisere, operasjonalisere og gjennomføre endringene i internt eller eksternt.

Vi blir ofte engasjert som konsulenter og interimledere i krevende og større endringsprosesser, hvor vår samlede ekspertise og kompetanse innen operasjonalisering, implementering og gjennomføring av endringsstrategier benyttes.

Strategi og ledelse

 • Markedsstrategi
 • Forretningsutvikling
 • Endringsledelse
 • Prosjektledelse
 • Outsourcing

Salg og marked

 • Kundeutvikling
 • Lojalitet og gjenkjøp
 • Nysalg og mersalg
 • Kundeopplevelser
 • Produkt og pris

Organisasjon

 • Coaching
 • Opplæring og trening
 • Transformasjon
 • Arbeidsmiljø
 • Rekruttering

Teknologi

 • Database
 • Data og datakvalitet
 • Data og analyse
 • Kunstig intelligens
 • IoT

Vi hjelper våre kunder med å identifisere, analysere, veilede, anbefale og beslutte løsninger og forbedringer som skaper merverdi og økt lønnsomhet. Styrken vår ligger i operasjonalisering, gjennomføring,kvalitetssikring og oppfølging før, under og etter i endringsprosessen.

Vi benytter en velkjent arbeidsmetode for å forstå virksomheten og nåsituasjonen bedre, der vi analyserer samhandlingene mellom organisasjonen, prosessene og teknologien av forretningsområdet som våre kunder ønsker hjelp til å løse.

Analysen inneholder blant annet en SWOT analyse, hvis tilfelle en GAP analyse og en nåtidsanalyse. Funnene analysere, sammenstilles og presenteres sammen med våre anbefalinger og eventuelle tiltak.

Våre verdier

Fire verdier som er fundamentet for alt som skjer i virksomheten.

01.

Nyskapende

Å være nyskapende betyr å gå foran, gjøre ting annerledes, tenke «utenfor boksen». Det betyr også at vi utfordrer etablerte sannheter på søk etter forbedringer og «kvantesprang»

02.

Ansvarlig

Å være ansvarlige betyr at vi selv tar ansvar for alle handlinger og beslutninger som kreves for å levere i rett tid og med rett kvalitet. Det betyr også at vi tar eierskap til egne leveranser.

03.

Modige

Å være modige betyr å tørre og møte nye utfordringer, prøve ut nye ting med kalkulert risiko som betyr at vi av og til kan gjøre feil. Det betyr også at vi sier ifra når vi behøver hjelp eller noe ikke fungerer.

04.

Respektfulle

Å være respektfulle betyr at vi erkjenner alle menneskers iboende egenverdi og tilstreber at alle får realisert sitt potensial. Det betyr også at vi er sannferdige og etterlever selskapets verdier.

Om oss

Mogi Consulting er et selskap som hjelper andre bedrifter med lønnsom kundevekst.

Vi arbeider med markedsledende selskaper i Norden med formål om å skape økt lønnsomhet gjennom smart kundevekst.

Mogi Consulting er et kompetansedrevet foretak. Kvaliteten på vårt arbeid er helt avhengig av menneskene som arbeider hos oss. Sentralt i vår virksomhet er fokus på løpende utvikling, mestring og autonomi, i sum skaper dette gode og lønnsomme resultater for våre kunder og medarbeidere.

Vi har over 20 års erfaring som rådgivere/konsulenter og ledere innen strategi, endrings- og prosjektledelse, forretningsutvikling, lojalitet, CRM i alle former, kundeservice, direktesalg, opplæring, coaching, rekruttering, IT, samt outsourcing av ulike BPO prosesser.

Vår visjon er å skape lønnsom kundevekst for våre oppdragsgivere samtidig som vi skaper merverdi for våre kunder, ansatte og partnere.

15-09-2017_bosuitgreyscale.jpg
18-09-2017_kjerstigreysuit.jpg
14-09-2017_saidsuit2greyscale.jpg

Kontakt oss

Øvre Vollgate 13
0158 Oslo

Organisasjonsnummer NO 918 479 724 MVA